Zespół Szkół w Komańczy

Zespół Szkół w Komańczy

niedziela, 21 kwietnia 2013

Łodyna po raz drugi

Uczniowie gimnazjum zaangażowani w działania samorządu uczniowskiego, a zarazem uczestnicy projektu "Młode Bieszczady" po raz drugi wzięli udział w wyjazdowych warsztatach. Tym razem zajęcia w przepięknym wnętrzu oraz otoczeniu "Dębowej Gazdówki" miały charakter głównie artystyczny. W techniki plastyczne: decoupage, origami oraz lepienia z masy solnej wprowadzały gimnazjalistów panie Jolanta Jarecka, Małgorzata Socha i Ewa Szymanek. Pani Jolanta Jarecka opowiadała także uczestnikom warsztatów o dobrych praktykach działań samorządowych, natomiast światem dobrych uczynków, nazywanych wolontariatem, zainteresowała uczniów pani Irena Kijanka-Fitkowska.
Wszystkie zajęcia były interesujące, jednakże gimnazjaliści bardziej cenili sobie integrację z kolegami i koleżankami z Tarnawy Dolnej oraz Zagórza.