Zespół Szkół w Komańczy

Zespół Szkół w Komańczy

poniedziałek, 30 września 2013

Święto naszych kolegów

Dzień Chłopaka, to nowe święto 
obchodzone w Polsce 30 września, 
głównie wśród młodzieży szkolnej. 
 My też postanowiłyśmy uczcić ten dzień
 i zrobić męskiej części społeczności szkolnej niespodziankę. 
Każdy chłopiec otrzymał drobny prezent i życzenia, 
nie zapomniałyśmy o dorosłych "chłopakach" 
wszyscy panowie którzy przekroczyli próg naszej szkoły 
byli obdarowani. 
To nie koniec niespodzianek, każdy chłopiec, 
który w tym dniu przyszedł do szkoły odświętnie ubrany 
otrzymał dyplom uznania i nadania honorowego tytułu 
"Super Chłopaka". 
Na koniec dnia zorganizowałyśmy apel, 
na którym zaśpiewałyśmy piosenkę ułożoną dla swoich kolegów.
Mamy nadzieję, że poniedziałkowy pobyt w szkole 
nasi koledzy będą wspominać miło i długo, 
a my żeńska część samorządu czekamy na rewanż :)

sobota, 28 września 2013

Ważna informacja!


UWAGA!!!
Ważna informacja dla
CRCTR168chłopczyków, chłopców i mężczyzn naszej szkoły!
W poniedziałek-30 września,
na całym świecie obchodzony jest
„MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ CHŁOPAKA”
i my dziewczynki, dziewczyny i kobiety
chcemy ten dzień uczcić.
Po długich i burzliwych negocjacjach z naszymi nauczycielami
mamy wreszcie prezent dla WAS.
Otóż, każdy chłopczyk, chłopak czy mężczyzna
(czyli osobnik płci męskiej), który w tym dniu
będzie miał na sobie odświętny strój
CRCTR101czyli koszulę i krawat (mile widziana biała koszula) uniknie:
·      pytania,
·      kartkówki z historii, wos-u i EDB,
·      odpowiedzi z geografii,
·      pytań z gwiazdką u pana Tomka Kimaka,
·      wywołania do tablicy na matematyce i języku polskim,
·    CRCTR291dyktanda, kaligrafii i wielu innych stresujących sytuacji.
                              Żeńska część Samorządu Szkolnego

czwartek, 19 września 2013

Szczęśliwy NUMEREK
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole organizowane są losowania "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" na każdy dzień tygodnia. 
Osoba z danym numerem jest niepytana.

Regulamin "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

1.      Szczęśliwy Numerek jest losowany przez przedstawicieli SU w obecności nauczycieli.
2.      Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3.      Losowanie odbywa się codziennie przed pierwszą lekcją.
4.      Wylosowany numerek jest wywieszany na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
5.      Szczęśliwy numerek obowiązuje jeden dzień.
6.      Uczeń, którego numer (w dzienniku) wylosowano:
 • Może bez konsekwencji nie mieć odrobionej pracy domowej.
 • Jest zwolniony w tym dniu z ocenianych odpowiedzi ustnych.
 • Jest zwolniony w tym dniu z niezapowiedzianych sprawdzianów
 • Nie jest zwolniony z zapowiedzianych sprawdzianów prac klasowych.
 • Nie otrzymuje w tym dniu bieżących ocen niedostatecznych (nie dotyczy ocen z oddawanych w tym dniu sprawdzianów).
 • Może nie korzystać ze swojego szczęścia.
 • Nie jest zwolniony w tym dniu z normalnego uczestnictwa w zajęciach tzn.:
·        notuje na lekcjach;
·        podchodzi do tablicy;
·        odpowiada, pytany przez nauczyciela;
·        ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego;
·        wykonuje prace wymagane na lekcjach;
·        pisze zapowiedziane lub przełożone prace klasowe i kartkówki.
·        nie wykorzystuje swojego szczęścia w sposób manifestacyjny;
7.      Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

sobota, 14 września 2013

Samorząd wybrany.
3 września w piątek, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone kampanią, podczas której kandydaci na plakatach przygotowanych przez własne komitety wyborcze, prezentowali swoje mocne strony. Przebieg wyborów był obserwowany przez gościa: panią Lucynę Sobańską - wicedyrektora Fundacji Bieszczadzkiej oraz koordynatora projektu "Młode Bieszczady". Wybory swoją oprawą niczym nie odbiegały od prawdziwych, znanych uczniom z mediów.

Spośród dziesięciu kandydatów do Samorządu Uczniowskiego weszli:
Przewodnicząca SU - Jadwiga Łukaczów
Zastępca przewodniczącej - Dorota Miszczyszyn
Rada SU: Karolina Bek, Aleksandra Kułak oraz Patryk Jarosz
Opiekunem SU została pani Edwarda Myrdak, która otrzymała najwięcej głosów.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wiele zadowolenia w pracy na rzecz społeczności szkolnej.

poniedziałek, 9 września 2013

Wybory samorządoweZ początkiem września ruszyła kampania wyborcza kandydatów na stanowiska w samorządzie uczniowskim. Uczniowie poszczególnych klas rozwieszali plakaty przygotowane przez ich komitety wyborcze, prezentowali siebie i swoje mocne strony przed wyborcami. Z każdej klasy wyłoniono  jednego lub dwóch kandydatów.

    Do wyborów przystąpili:
 1.        Karolina Bek, III 
 2.        Jadwiga Łukaczów, III G
 3.    Weronika Franos, II G 
 4.       Aleksandra Kułak, II G 
 5.        Barbara Łańska, I G
 6.        Patryk Jarosz, I G
 7.        Dorota Miszczyszyn, VI SP
 8.        Klaudiusz Ganczrczyk, VI SP
 9.        Patrycja Baj, V SP
 10.      Piotr Augustyn, IV SP

Niech wygra najlepszy !